Close

Organisation Chart

Administrative Setup

Administrative Setup

Desciption Detail
No of Sub-Division 5 (Nahan, Paonta Sahib, Rajgarh, Sangrah, Shillai)
No. of Tehsils 9 (Nahan, Paonta Sahib, Pachhad, Shillai, Sangrah,
Rajgarh, Dadahu, Nohradahr, Kamrau)
No. of Sub-tehsil 4 (Ronhat, Narag, Pajhota,Haripurdhar)
No. of Development Blocks  6 (Nahan, Paonta Sahib, Pachhad, Shillai, Sangrah,
Rajgarh)
No. of Panchyats  228
No. of Villages 1003